ความเครียดและสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1 จากพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้าเรียนในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ปีการศึกษา 2550

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
 • เมืองที่พิมพ์: นครราชสีมา
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2551
 • เลขเรียก: NLM: RES. REP.WM20 ด472ค
ความเครียดและสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1 จากพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้าเรียนในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ปีการศึกษา 2550

ดวงรัตน์ คัดทะเล

ผู้แต่งร่วม

 • ศุภวรรณ ตรีสรานุวัฒนา
 • ภัทรา เสงี่ยมในเมือง
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 3002454 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2008
 • จำนวนการยืม: 0