ตำรากุมารเวชศาสตร์ศิริราช ภาวะทางคลินิกที่สำคัญ เล่ม 2

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164436077
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 2626 หน้า, 26 cm. (2,000 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WS100 ส247ต เล่มที่: 2
 • Tags (หัวเรื่อง):
เด็ก -- โรค กุมารเวชศาสตร์
ตำรากุมารเวชศาสตร์ศิริราช ภาวะทางคลินิกที่สำคัญ เล่ม 2

สุรชัย ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, และคนอื่นๆ

ผู้แต่งร่วม

 • อัจฉรา สัมบุณณานนท์
 • รัตนาวลัย นิติยารมย์
 • วาณี วิสุทธิ์เสรีวงศ์
 • วิฐารณ บุญสิทธิ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7025765 - ยืมได้
2 7025766 - ยืมได้
3 7025767 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0