เพื่อนยาก = Of mice and men

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164342965
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: นวนิยาย, วรรณกรรม
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: แอร์โรว์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 253 หน้า, 21 cm. (249 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: LC: น. ส177พ
 • Tags (หัวเรื่อง):
วรรณกรรมแปล
เพื่อนยาก = Of mice and men

สไตน์เบค, จอห์น

ผู้แต่งร่วม

 • ปิยะภา, แปล
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 8000323 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0