60 ไอเดีย จิตตปัญญาในห้องเรียน

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164436817
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: นครปฐม
 • ลักษณทางกายภาพ: 232 หน้า, 21 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: NLM: WY18 ห91
 • Tags (หัวเรื่อง):
จิตตปัญญา
60 ไอเดีย จิตตปัญญาในห้องเรียน

ศักดิ์ชัย อนันต์ตรีชัย, บรรณาธิการ

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7025775 - ยืมได้
2 7025776 - ยืมได้
3 7025777 - ยืมได้
4 7025778 - ยืมได้
5 7026699 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0