การบำบัดร่วมสมัยทางการพยาบาลจิตเวช สำหรับเยาวชนที่ใช้สารเสพติด : แนวคิดสู่การปฏิบัติ

 • สถานะ: (2/20) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165909471
 • จำนวนการยืม: 2 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-08-22
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วนิดาการพิมพ์
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 188 หน้า, 26 cm. (300 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: NLM: WY160 จ234ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลจิตเวช สารเสพติด เยาวชนที่ใช้สารเสพติด -- การบำบัด
การบำบัดร่วมสมัยทางการพยาบาลจิตเวช สำหรับเยาวชนที่ใช้สารเสพติด : แนวคิดสู่การปฏิบัติ

จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7025809 28 ก.พ. 2024, 13:41 ระหว่างยืม สมพร สิทธิสงคราม
2 7025810 - ยืมได้
3 7025811 20 มี.ค. 2024, 00:00 ระหว่างยืม สุพัตรา สินธุบัว
4 7025812 - ยืมได้
5 7025813 - ยืมได้
6 7025814 - ยืมได้
7 7025815 - ยืมได้
8 7025816 - ยืมได้
9 7025817 - ยืมได้
10 7025818 - ยืมได้
11 7025819 - ยืมได้
12 7025820 - ยืมได้
13 7025821 - ยืมได้
14 7025822 - ยืมได้
15 7025823 - ยืมได้
16 7025824 - ยืมได้
17 7025825 - ยืมได้
18 7025826 - ยืมได้
19 7025827 - ยืมได้
20 7025828 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 2