การวิจัยทางสาธารณสุข : จากหลักการสู่การปฏิบัติ

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164262461
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 3
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • เมืองที่พิมพ์: พิษณุโลก
 • ลักษณทางกายภาพ: 344 หน้า, 26 cm. (450 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: NLM: WA20.5 น234ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
สาธารณสุข -- วิจัย
การวิจัยทางสาธารณสุข : จากหลักการสู่การปฏิบัติ

นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7025829 - ยืมได้
2 7025830 - ยืมได้
3 7025831 - ยืมได้
4 7025832 - ยืมได้
5 7025833 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0