การปฐมพยาบาลทางใจ = Psycholoaical first aid

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786169395201
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สมาคมอีเอ็มดีอาร์ ประเทศไทย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 57 หน้า, 21 cm. (180 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: NLM: WY160 ก227
 • Tags (หัวเรื่อง):
จิตเวช -- การปฐมพยาบาล
การปฐมพยาบาลทางใจ = Psycholoaical first aid

สมาคมอีเอ็มดีอาร์ ประเทศไทย

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7025867 - ยืมได้
2 7025868 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0