การใช้ซีเมนต์กระดูกทางออร์โธปิดิกส์ = Bone cement in orthopaedic

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165933438
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-03-17
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: เอไอ พริ้นติ้ง
 • เมืองที่พิมพ์: นครปฐม
 • ลักษณทางกายภาพ: 212 หน้า, 26 cm. (550 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: NLM: WE190 ก227
 • Tags (หัวเรื่อง):
ข้อเข่าเทียม กระดูก -- ศัลยกรรม ออร์โทพีดิกส์ ซีเมนต์
การใช้ซีเมนต์กระดูกทางออร์โธปิดิกส์ = Bone cement in orthopaedic

ศรัณย์ ตันติ์ทวิสุทธิ์, บรรณาธิการ

ผู้แต่งร่วม

 • อมราพร วงศ์รักษ์พานิช, บรรณาธิการ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7025908 - ยืมได้
2 7025909 - ยืมได้
3 7025910 - ยืมได้
4 7025911 - ยืมได้
5 7025912 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0