การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ = Adult and gerontological nursing

 • สถานะ: (5/15) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164437159
 • จำนวนการยืม: 5 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-03-31
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: โครงการตำรารามาธิบดี คณะแพทยศาตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 278 หน้า, 26 cm. (370 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: NLM: WY152 ก226
 • Tags (หัวเรื่อง):
ผู้สูงอายุ -- การดูแล การพยาบาลผู้สูงอายุ การพยาบาลผู้ใหญ่
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ = Adult and gerontological nursing

องุ่น น้อยอุดม, บรรณาธิการ

ผู้แต่งร่วม

 • สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม, บรรณาธิการ
 • ปิยาณี ณ นคร, บรรณาธิการ

ผู้จองหนังสือ

# ผู้จองหนังสือ วันที่ทำการจอง
1 ณิชาภัทร วงค์อินทร์ 13 ก.ค. 2023, 17:06
2 ธนพล ชีวพัฒนโสภณ 21 พ.ย. 2023, 15:12
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7025933 - ยืมได้
2 7025934 12 เม.ย. 2024, 00:00 ระหว่างยืม พิมลพรรณ เนียมหอม
3 7025935 - ยืมได้
4 7025936 25 เม.ย. 2024, 00:00 ระหว่างยืม อารี พะแนะ
5 7025937 - ยืมได้
6 7025938 - ยืมได้
7 7025939 - ยืมได้
8 7025940 19 เม.ย. 2024, 00:00 ระหว่างยืม พงศกร ชาวนา
9 7025941 - ยืมได้
10 7025942 - ยืมได้
11 7025943 9 มี.ค. 2024, 00:00 ระหว่างยืม ชลธิชา อมาตยคง
12 7025944 27 ธ.ค. 2024, 00:00 ระหว่างยืม สุปราณี โฆวัชรกุล
13 7025945 - ยืมได้
14 7025946 - ยืมได้
15 7025947 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 5