โรคติดเชื้อในเด็ก การวินิจฉัยทางจุลชีววิทยา ยาต้านจุลชีพ และการป้องกัน

 • สถานะ: (0/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164077850
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิจัยโรคติดเชื้อเด็กและวัคซีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 471 หน้า, 26 cm. (350 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: NLM: WC100 ร281
 • Tags (หัวเรื่อง):
เด็ก -- โรค โรคติดเชื้อ การติดเชื้อในเด็ก
โรคติดเชื้อในเด็ก การวินิจฉัยทางจุลชีววิทยา ยาต้านจุลชีพ และการป้องกัน

สุวพร อนุกูลเรืองกิตติ์, บรรณาธิการ [และคนอื่นๆ]

ผู้แต่งร่วม

 • ชิษณุ พันธุ์เจริญ, บรรณาธิการ
 • ธันยวีร์ ภูธนกิจ, บรรณาธิการ
 • วรรษมน จันทรเบญจกุล, บรรณาธิการ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7025948 - ยืมได้
2 7025949 - ยืมได้
3 7025950 - ยืมได้
4 7025951 - ยืมได้
5 7025952 - ยืมได้
6 7025953 - ยืมได้
7 7025954 - ยืมได้
8 7025955 - ยืมได้
9 7025956 - ยืมได้
10 7025957 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0