อายุรศาสตร์ทันยุค 2565

 • สถานะ: (1/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164436923
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-01-12
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: เทพเพ็ญวานิสย์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 616 หน้า, 26 cm. (500 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: NLM: WB115 อ225
 • Tags (หัวเรื่อง):
อายุรศาสตร์ -- รวมเรื่อง อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์ทันยุค 2565

ชยวี เมืองจันทร์,บรรณาธิการ [และคนอื่นๆ]

ผู้แต่งร่วม

 • สิรินาถ สิรินทร์วราวงศ์, บรรณาธิการ
 • ทวีศักดิ์ วรรณชาลี, บรรณาธิการ
 • ศุภฤกษ์ ดิษยบุตร, บรรณาธิการ
 • พจมาน พิศาลประภา, บรรณาธิการ
 • สุพจน์ นิ่มอนงค์, บรรณาธิการ
 • อวยพร เค้าสมบัติวัฒนา, บรรณาธิการ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7025958 - ยืมได้
2 7025959 17 เม.ย. 2024, 00:00 ระหว่างยืม พงศกร ชาวนา
3 7025960 - ยืมได้
4 7025961 - ยืมได้
5 7025962 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 1