อายุรศาสตร์สีอิฐ 2565 = past, present, and future in internal medicine

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164387485
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สาขาวิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • เมืองที่พิมพ์: ขอนแก่น
 • ลักษณทางกายภาพ: 286 หน้า, 26 cm. (400 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: NLM: WB115 อ226
 • Tags (หัวเรื่อง):
อายุรศาสตร์ ไวรัสโคโรนา COVID-19 อายุรศาตร์ -- รวมเรื่อง
อายุรศาสตร์สีอิฐ 2565 = past, present, and future in internal medicine

อนุพล พาณิชย์โชติ, บรรณาธิการ

ผู้แต่งร่วม

 • อนุพล พาณิชย์โชติ, บรรณาธิการ
 • ชินดล วานิชพงษ์พันธุ์, บรรณาธิการ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7025963 - ยืมได้
2 7025964 - ยืมได้
3 7025965 - ยืมได้
4 7025966 - ยืมได้
5 7025967 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0