พยาธิวิทยาพื้นฐาน : สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 • สถานะ: (0/24) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789740340942
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-03-24
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 218 หน้า, 26 cm. (380 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: NLM: QZ40 ศ172พ
 • Tags (หัวเรื่อง):
พยาธิวิทยา
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7025969 - ยืมได้
2 7025970 - ยืมได้
3 7025971 - ยืมได้
4 7025972 - ยืมได้
5 7025973 - ยืมได้
6 7025974 - ยืมได้
7 7025975 - ยืมได้
8 7025976 - ยืมได้
9 7025977 - ยืมได้
10 7025978 - ยืมได้
11 7025979 - ยืมได้
12 7025980 - ยืมได้
13 7025981 - ยืมได้
14 7025982 - ยืมได้
15 7026544 - ยืมได้
16 7026545 - ยืมได้
17 7026546 - ยืมได้
18 7026547 - ยืมได้
19 7026548 - ยืมได้
20 7026549 - ยืมได้
21 7026550 - ยืมได้
22 7026551 - ยืมได้
23 7026552 - ยืมได้
24 7026553 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0