คู่มือการดูแลผู้ป่วย ถอนพิษสุรา = The essential guide for treatment alcohol withdrawal patients

 • สถานะ: (1/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165987493
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-02-28
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วนิดาการพิมพ์
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 72 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2566
 • เลขเรียก: NLM: WM274 ร725ค
 • Tags (หัวเรื่อง):
พิษสุราเรื้อรัง -- การรักษา
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7025993 17 เม.ย. 2024, 00:00 ระหว่างยืม สโรชา เรืองฤทธิ์
2 7025994 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2023
 • จำนวนการยืม: 1