สูงวัย สุขภาวะดี วิถีใหม่ = Healthy aging in the new era

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786169406372
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-12-28
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 201 หน้า, 25 cm. (300 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2566
 • เลขเรียก: NLM: WT120 ส242
 • Tags (หัวเรื่อง):
ผู้สูงอายุ -- สุขภาพและอนามัย
สูงวัย สุขภาวะดี วิถีใหม่ = Healthy aging in the new era

วีรศักดิ์ เมืองไพศาล, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7025996 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2023
 • จำนวนการยืม: 0