สุขภาพคนไทย 2566 : คำสัญญาของไทยใน "คอป" (COP : Conference of parties) กับการรับมือ "โลกรวน"

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164437883
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-12-28
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: นครปฐม
 • ลักษณทางกายภาพ: 136 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2566
 • เลขเรียก: NLM: WA100 ส241
 • Tags (หัวเรื่อง):
สุขภาพ -- ไทย สุขภาพ -- แง่สังคม สุขภาพ -- แง่สิ่งแวดล้อม
สุขภาพคนไทย 2566 : คำสัญญาของไทยใน "คอป" (COP : Conference of parties) กับการรับมือ "โลกรวน"

มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7025998 - ยืมได้
2 7025999 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2023
 • จำนวนการยืม: 0