การพยาบาลผู้สูงอายุระบบหัวใจและหลอดเลือด

 • สถานะ: (1/30) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789740341390
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-03-24
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 146 หน้า, 26 cm. (280 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2566
 • เลขเรียก: NLM: WY152.5 พ67ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
ระบบหัวใจและหลอดเลือด -- โรค -- การพยาบาล การพยาบาลผู้สูงอายุ

ผู้จองหนังสือ

# ผู้จองหนังสือ วันที่ทำการจอง
1 ณิชาภัทร วงค์อินทร์ 13 ก.ค. 2023, 17:08
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7026000 - ยืมได้
2 7026001 - ยืมได้
3 7026002 - ยืมได้
4 7026003 - ยืมได้
5 7026004 - ยืมได้
6 7026005 - ยืมได้
7 7026006 - ยืมได้
8 7026007 - ยืมได้
9 7026008 - ยืมได้
10 7026009 - ยืมได้
11 7026010 - ยืมได้
12 7026011 - ยืมได้
13 7026012 - ยืมได้
14 7026013 - ยืมได้
15 7026014 - ยืมได้
16 7026015 - ยืมได้
17 7026016 - ยืมได้
18 7026017 - ยืมได้
19 7026018 - ยืมได้
20 7026019 - ยืมได้
21 7026020 - ยืมได้
22 7026021 16 ต.ค. 2023, 09:40 ระหว่างยืม นนทรัตน์ จำเริญวงศ์
23 7026022 - ยืมได้
24 7026023 - ยืมได้
25 7026024 - ยืมได้
26 7026025 - ยืมได้
27 7026026 - ยืมได้
28 7026027 - ยืมได้
29 7026028 - ยืมได้
30 7026029 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2023
 • จำนวนการยืม: 1