โภชนาการกับการตั้งครรภ์ในเวชปฏิบัติ = Nutrition and pregnancy in clinical practice

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165935746
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-03-19
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: พี.เอ.ลีฟวิ่ง
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 245 หน้า, 26 cm. (550 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: NLM: WQ25 ภ282
 • Tags (หัวเรื่อง):
การตั้งครรภ์ -- แง่โภชนาการ มารดา -- โภชนาการ
โภชนาการกับการตั้งครรภ์ในเวชปฏิบัติ = Nutrition and pregnancy in clinical practice

จรินทร์ทิพย์ สมประสิทธิ์, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7026030 - ยืมได้
2 7026031 - ยืมได้
3 7026032 - ยืมได้
4 7026033 - ยืมได้
5 7026034 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0