ภาวะฉุกเฉินโรคทางเดินอาหารและโรคตับในเด็ก = Gastrointestinal and Liver disease in Pediatric Emergency

 • สถานะ: (1/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164262867
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-06-27
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • เมืองที่พิมพ์: พิษณุโลก
 • ลักษณทางกายภาพ: 317 หน้า, 26 cm. (520 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: NLM: WS205 ธ231ภ
 • Tags (หัวเรื่อง):
ตับ -- โรค ระบบกระเพาะอาหารและลำไส้ -- โรค
ภาวะฉุกเฉินโรคทางเดินอาหารและโรคตับในเด็ก = Gastrointestinal and Liver disease in Pediatric Emergency

ธิติมา เงินมาก

ผู้แต่งร่วม

 • ภัทรวรินทร์ วะทา
 • นงลักษณ์ อ้อยมั้งมูล
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7026040 - ยืมได้
2 7026041 - ยืมได้
3 7026042 - ยืมได้
4 7026043 - ยืมได้
5 7026044 9 ก.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม เยาวลักษณ์ มาก๋า
6 7026045 - ยืมได้
7 7026046 - ยืมได้
8 7026047 - ยืมได้
9 7026048 - ยืมได้
10 7026049 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 1