ทฤษฎีและกระบวนการพยาบาลบุคคลที่มีภาวะสูญเสีย เศร้าโศก ซึมเศร้า และเสี่ยงต่อการทำอัตวินิบาตกรรม

 • สถานะ: (0/15) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789740341543
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-03-24
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 442 หน้า, 26 cm. (460 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: NLM: WY160 ส786ท
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ บริการสุขภาพจิต
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7026073 - ยืมได้
2 7026074 - ยืมได้
3 7026075 - ยืมได้
4 7026076 - ยืมได้
5 7026077 - ยืมได้
6 7026078 - ยืมได้
7 7026079 - ยืมได้
8 7026080 - ยืมได้
9 7026081 - ยืมได้
10 7026082 - ยืมได้
11 7026083 - ยืมได้
12 7026084 - ยืมได้
13 7026085 - ยืมได้
14 7026086 - ยืมได้
15 7026087 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0