การพยาบาลและการผดุงครรภ์ : สตรีในระยะตั้งครรภ์

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786163982605
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-03-01
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 3
 • สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเขียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 432 หน้า, 26 cm. (350 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: NLM: WY157 จ215ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลสูติศาสตร์
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ : สตรีในระยะตั้งครรภ์

จันทรรัตน์ เจริญสันติ

ผู้แต่งร่วม

 • อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา
 • อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7026112 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0