กระบวนการพยาบาล : ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ = Nursing process : theory to practice

 • สถานะ: (2/20) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165885294
 • จำนวนการยืม: 2 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-01-19
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: ธนอรุณการพิมพ์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 198 หน้า, 29 cm. (190 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: NLM: WY86 อ97ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาล กระบวนการพยาบาล การจัดการ การพยาบาล -- ทฤษฎี ทฤษฎีการพยาบาล
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7026113 - ยืมได้
2 7026114 - ยืมได้
3 7026115 - ยืมได้
4 7026116 - ยืมได้
5 7026117 - ยืมได้
6 7026118 - ยืมได้
7 7026119 - ยืมได้
8 7026120 - ยืมได้
9 7026121 - ยืมได้
10 7026122 - ยืมได้
11 7026123 - ยืมได้
12 7026124 - ยืมได้
13 7026125 - ยืมได้
14 7026126 - ยืมได้
15 7026127 - ยืมได้
16 7026128 - ยืมได้
17 7026129 2 ก.พ. 2024, 12:20 ระหว่างยืม ญาดา โตตะตรี
18 7026130 30 เม.ย. 2024, 00:00 ระหว่างยืม ทิพย์ ลือชัย
19 7026131 - ยืมได้
20 7026132 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 2