นวัตกรรมงานบริการพยาธิวิทยาเพื่อการรักษาโรคมะเร็งเต้านมแบบองค์รวม

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164387652
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: -
 • เมืองที่พิมพ์: ขอนแก่น
 • ลักษณทางกายภาพ: 258 หน้า, 26 cm. (550 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: NLM: WP870 ส241น
 • Tags (หัวเรื่อง):
มะเร็งเต้านม -- การป้องกันและรักษา
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7026133 - ยืมได้
2 7026134 - ยืมได้
3 7026135 - ยืมได้
4 7026136 - ยืมได้
5 7026137 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0