การสื่อสารเพื่อความรอบรู้โรคซึมเศร้า

 • สถานะ: (0/13) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164821095
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-08-21
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 202 หน้า, 26 cm. (365 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: NLM: WM171 อ241ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การสื่อสารทางการแพทย์ โรคซึมเศร้า ความซึมเศร้า
การสื่อสารเพื่อความรอบรู้โรคซึมเศร้า

อุษา บิกกิ้นส์

ผู้แต่งร่วม

 • วารีทิพย์ บุญยอ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7026138 - ยืมได้
2 7026139 - ยืมได้
3 7026140 - ยืมได้
4 7026141 - ยืมได้
5 7026142 - ยืมได้
6 7026143 - ยืมได้
7 7026144 - ยืมได้
8 7026145 - ยืมได้
9 7026146 - ยืมได้
10 7026147 - ยืมได้
11 7026671 - ยืมได้
12 7026672 - ยืมได้
13 7026673 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0