รายงานประจำปี 2565 : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภาการชาดไทย

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภาการชาดไทย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 150 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: LC: สร. ส142ร
รายงานประจำปี 2565 : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภาการชาดไทย

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภาการชาดไทย

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 4000310 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0