หลักภาษาไทย

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165861403
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: การพิมพ์ดอทคอม
 • เมืองที่พิมพ์: พิษณุโลก
 • ลักษณทางกายภาพ: 161 หน้า, 26 cm. (180 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: LC: PL4158 ส759ห
 • Tags (หัวเรื่อง):
ภาษาไทย -- การใช้ภาษา ภาษาไทย -- ไวยากรณ์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7026606 - ยืมได้
2 7026607 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0