แนวคิดหลักมูลของคณิตศาสตร์

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164856295
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: หน่วยพิมพ์เอกสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 266 หน้า, 26 cm. (350 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2562
 • เลขเรียก: LC: QA801 ป172น
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพิสูจน์ในคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์เชิงทฤษฎี
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7021054 - ยืมได้
2 7021055 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2019
 • จำนวนการยืม: 0