ปัจจัยที่มีผลต่อผลการสอบประเมินความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ปีการศึกษา 2549 ของผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลเครือข่ายภาคเหนือ สังกัดสถาบั

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
 • เมืองที่พิมพ์: พิษณุโลก
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2551
 • เลขเรียก: NLM: RES. REP.WY18.5 พ172ป
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 3002493 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2008
 • จำนวนการยืม: 0