คุณภาพชีวิตของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทในประเทศไทย Quality of life of persons with schizophrenia in thailand โครงการวิจัยที่ 3 ภายใต้แผนงานวิจัย โปรแกรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทใ

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2552
 • เลขเรียก: NLM: RES. REP.WM203 ส241ค
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 3002499 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2009
 • จำนวนการยืม: 0