ปัญหาการเรียนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปัญหาด้านการเรียนและวิธีการแก้ปัญหาของนักศึกษาพยาบาล จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-07-08
 • ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
 • เมืองที่พิมพ์: ราชบุรี
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2551
 • เลขเรียก: NLM: RES. REP.WY20.5 ว236ป
ปัญหาการเรียนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปัญหาด้านการเรียนและวิธีการแก้ปัญหาของนักศึกษาพยาบาล จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

วิภาวรรณ อริยานนท์

ผู้แต่งร่วม

 • รัชนี ครองระวะ
 • ภิรมย์ ลี้สุวรรณ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 3002500 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2008
 • จำนวนการยืม: 0