เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 978616544024
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 7
 • สำนักพิมพ์: ห้างหุ้นส่วนจำกัดภาพพิมพ์
 • เมืองที่พิมพ์:
 • ลักษณทางกายภาพ: 253 หน้า, 26 cm. (220 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2554
 • เลขเรียก: LC: JQ1746.O35 น162ท
 • Tags (หัวเรื่อง):
หนังสือราชการ -- งานสารบรรณ -- ไทย
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7010136 - ยืมได้
2 7010137 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2011
 • จำนวนการยืม: 0