ผลของการใช้โปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมถรรนะแห่งตน เพื่อการควบคุมเบาหวานสำหรับผู้สูงอายุต่อความรู้ พฤติกรรม และการรับรู้สมรรถนะแห่งตนของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
 • เมืองที่พิมพ์: ลำปาง
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2556
 • เลขเรียก: NLM: RES. REP.WT20 ว236ผ
 • Tags (หัวเรื่อง):
เบาหวาน - - วิจัย ผู้สูงอายุ - - เบาหวาน - - วิจัย
ผลของการใช้โปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมถรรนะแห่งตน เพื่อการควบคุมเบาหวานสำหรับผู้สูงอายุต่อความรู้ พฤติกรรม และการรับรู้สมรรถนะแห่งตนของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน

วิภา เอี่ยมสำอางค์ จารามิลโล

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 3002508 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2013
 • จำนวนการยืม: 0