ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความวิตกกังวลในการสอบขขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลบราชชนนี พุทธชินราช
 • เมืองที่พิมพ์: พิษณุโลก
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2555
 • เลขเรียก: NLM: RES. REP.WY18 ส241ป
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความวิตกกังวลในการสอบขขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

สุวรรณี สร้อยสงค์

ผู้แต่งร่วม

 • อังคณา เรือนก้อน
 • รณภพ อิ้มทับ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 3002524 - ยืมได้
2 3002591 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2012
 • จำนวนการยืม: 0