ผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2555

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2556
 • เลขเรียก: LC: RES. REP.LB2806 ว17ผ
 • Tags (หัวเรื่อง):
ปรกันคุณภาพการศึกษา - - วิจัย
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 3002526 - ยืมได้
2 3002855 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2013
 • จำนวนการยืม: 0