การติดตามผลการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นในเขตเทศบาลนครสงขลา

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสงขลา
 • เมืองที่พิมพ์: สงขลา
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2554
 • เลขเรียก: NLM: RES. REP.WS125 ป536ก
การติดตามผลการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นในเขตเทศบาลนครสงขลา

ปฐมพร โพธิ์ถาวร

ผู้แต่งร่วม

 • อำไพอร เพ็ญสุวรรณ
 • นิตยา ศรีญาณลักษณ์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 3002546 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2011
 • จำนวนการยืม: 0