สมรรถนะของพยาบาลเวชปฏิบัติในการรายงานตนเอง การประเมินโดยผู้บังคับบัญชาและรับรู้ของผู้รับบริการ

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลบราชชนนี พุทธชินราช
 • เมืองที่พิมพ์: พิษณุโลก
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2557
 • เลขเรียก: NLM: RES. REP.WY20.5 น248ส
สมรรถนะของพยาบาลเวชปฏิบัติในการรายงานตนเอง การประเมินโดยผู้บังคับบัญชาและรับรู้ของผู้รับบริการ

นุศรา วิจิตรแก้ว

ผู้แต่งร่วม

 • เบญจมาภรณ์ นาคามดี
 • สาวิตรี ลิ้มกมลทิพย์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 3002552 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2014
 • จำนวนการยืม: 0