วารสารศาสตร์เบื้องต้น ปรัชญาและแนวคิด

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786163140531
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 274 หน้า, 26 cm. (250 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2561
 • เลขเรียก: LC: PN4731 ม221ว
 • Tags (หัวเรื่อง):
วารสารศาสตร์ หนังสือพิมพ์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7021078 - ยืมได้
2 7021079 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2018
 • จำนวนการยืม: 0