โรงเรียนหลากวัฒนธรรม : นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐไทยในสังคมพหุวัฒนธรรม

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789740337805
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 217 หน้า, 26 cm. (220 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2561
 • เลขเรียก: LC: LC1099.5.T5 ฐ231ร
 • Tags (หัวเรื่อง):
การศึกษาแบบพหุวัฒนธรรม   -- ไทย พหุวัฒนธรรมนิยม   -- ไทย
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7021080 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2018
 • จำนวนการยืม: 0