สถานการณ์งานวิจัยและแนวทางการพัฒนากรอบการวิจัย เพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ เล่ม 1

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักงานวิจัยของสำนักวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
 • เมืองที่พิมพ์: นครปฐม
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2553
 • เลขเรียก: NLM: RES. REP.W84.6.JT3 ส241ส
 • Tags (หัวเรื่อง):
บริการปฐมภูมิ(การแพทย์) - - ไทย - - วิจัย - - รวมเรื่อง บริการทางการแพทย์ - - ไทย - - วิจัย - - รวมเรื่อง
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 3002576 - ยืมได้
2 3002711 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2010
 • จำนวนการยืม: 0