แบบเรียนภาษาไทย : พัฒนาการจากอดีตสู่ปัจจุบัน

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786168139837
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เมืองที่พิมพ์: ปทุมธานี
 • ลักษณทางกายภาพ: 183 หน้า, 29 cm. (230 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2561
 • เลขเรียก: LC: PL4158 ร212บ
 • Tags (หัวเรื่อง):
ภาษาไทย -- แบบเรียน
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7021087 - ยืมได้
2 7021088 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2018
 • จำนวนการยืม: 0