สุดยอดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789740338383
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 364 หน้า, 21 cm. (190 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2562
 • เลขเรียก: LC: HF5549 พ161ส
 • Tags (หัวเรื่อง):
การบริหารงานบุคคล
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7021097 - ยืมได้
2 7021098 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2019
 • จำนวนการยืม: 0