โครงสร้างการบริหารการพยาบาลที่พึงประสงค์ : การศึกษาบรรยากาศองค์กรความเป็นอิสระแห่งวิชาชีพการพยาบาล การเสริมสร้างพลังอำนาจในงานและความพึงพอใจในงานขิงพยาบาลวิชาชีพ

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สภาการพยาบาล
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2551
 • เลขเรียก: NLM: RES. REP.WY20.5 พ252ค
โครงสร้างการบริหารการพยาบาลที่พึงประสงค์ : การศึกษาบรรยากาศองค์กรความเป็นอิสระแห่งวิชาชีพการพยาบาล การเสริมสร้างพลังอำนาจในงานและความพึงพอใจในงานขิงพยาบาลวิชาชีพ

เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 3002612 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2008
 • จำนวนการยืม: 0