แนวคิดใหม่ คุณสมบัติ 9 มิติของสุดยอดผู้นำแห่งอนาคต

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786162105845
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-01-08
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: เกรท ไอเดีย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 288 หน้า, 21 cm. (315 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2562
 • เลขเรียก: LC: HD57.7 พ231น
 • Tags (หัวเรื่อง):
ภาวะผู้นำ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
แนวคิดใหม่ คุณสมบัติ 9 มิติของสุดยอดผู้นำแห่งอนาคต

พิเชษฐ์ วงศ์เกียรติ์ขจร

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7021102 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2019
 • จำนวนการยืม: 0