ศึกษาภาวะซึมเศร้าและปัจจัยเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดโรคซึมเศร้าของประชาชน ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลบราชชนนี พุทธชินราช
 • เมืองที่พิมพ์: พิษณุโลก
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2554
 • เลขเรียก: NLM: RES. REP.WM20 ก258ศ
ศึกษาภาวะซึมเศร้าและปัจจัยเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดโรคซึมเศร้าของประชาชน ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

เกศกาญจน์ บัวผัน

ผู้แต่งร่วม

 • ภุมรินทร์ อินชัวนิ
 • สุพร พวงวราพันธ์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 3002656 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2011
 • จำนวนการยืม: 0