การสร้างและพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานสุขภาพจิตในชุมชน

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2552
 • เลขเรียก: NLM: RES. REP.WM20 ก226
 • Tags (หัวเรื่อง):
การสร้างและพัฒนา - - วิจัย สุขภาพจิตในชุมชน  - - วิจัย
การสร้างและพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานสุขภาพจิตในชุมชน

อรวรรณ ดวงจันทร์, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 3002665 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2009
 • จำนวนการยืม: 0