๑๐๐ บรรทัด ร้อยใจคน : ภาวะผู้นำแบบหมอกระแส

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786160834358
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 125 หน้า, 21 cm. (159 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2562
 • เลขเรียก: LC: HD57.7 ก251ห
 • Tags (หัวเรื่อง):
การศึกษา -- ปาฐกถา
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7021107 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2019
 • จำนวนการยืม: 0