วัฒนธรรมศึกษาเบื้องต้น = Introducing cultural studies

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786163982070
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 169 หน้า, 21 cm. (150 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2560
 • เลขเรียก: LC: HM623 ว181ว
 • Tags (หัวเรื่อง):
วัฒนธรรม วัฒนธรรม -- การศึกษาและการสอน
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7021108 - ยืมได้
2 7021109 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2017
 • จำนวนการยืม: 0