อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164687660
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ศูนย์ผู้นำธุรกิจเพื่อสังคมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 188 หน้า, 21 cm. (200 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2561
 • เลขเรียก: LC: HM101 ว231อ
 • Tags (หัวเรื่อง):
อุตสาหกรรมวัฒนธรรม - ด้านสังคม - ไทย
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7021111 - ยืมได้
2 7021112 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2018
 • จำนวนการยืม: 0