สถานการณ์การแสดงฉลากโภชนาการในผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภคที่รับประทานเป็นมื้อหลัก

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2553
 • เลขเรียก: NLM: RES. REP.QU145 จ241ส
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 3002708 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2010
 • จำนวนการยืม: 0