เศรษฐกิจพอเพียง : พระอัจฉริยภาพและพระกรุณาธิคุณของในหลวง รัชกาลที่ 9

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164210356
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยรังสิต
 • เมืองที่พิมพ์: ปทุมธานี
 • ลักษณทางกายภาพ: 118 หน้า, 21 cm. (200 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2560
 • เลขเรียก: LC: HC445.Z9S9 อ163ศ
 • Tags (หัวเรื่อง):
เศรษฐกิจพอเพียง
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7021117 - ยืมได้
2 7021118 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2017
 • จำนวนการยืม: 0